sâmbătă, 20 aprilie 2013

Sanctionarea clauzelor abuzive din contractele cu consumatorii


SESIZARE OFICIUL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI PENTRU CONSTATAREA CLAUZELOR ABUZIVE ŞI SANCŢIONARE
Nr: xxx (29.03.2007)
Instanta: zz
Continut
Prin cererea înregistrata pe rol sub nr. 25168/245/2006, reclamanta Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Iasi, în calitate de organ constatator, a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C.M.S. S.R.L. constatarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în contractul de vânzare cumparare, montare si prestare de servicii de calcul, emis si propus spre semnare cumparatorilor. În motivare, reclamanta arata ca la data de 9.10.2006, la sediul ei, a fost înregistrata sesizarea nr.5578 a consumatoarei SM, prin care arata ca exemplarul din contractul anexat contine clauze abuzive. Ca urmare, agentii constatatori ai oficiului pentru protectia cumparatorilor au întocmit doua procese verbale de contraventie pentru care a fost acordat avertisment. De asemenea, s-a încheiat procesul verbal de contraventie seria 04473395 nr. 262/504/6.11.2006. S-a constatat astfel ca la capitolul IX din contract s-a inserat o clauza care obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului si care da comerciantului dreptul sa modifice unilateral clauzele privind caracteristicile serviciilor care urmeaza sa fie furnizate. Astfel, în contract se prevede: " beneficiarul îsi exprima acordul pentru înlocuirea furnizorului, la dorinta acestuia din urma, caz în care noul furnizor va prelua drepturile si obligatiile furnizorului anterior, în totalitate sau în parte, iar beneficiarul va executa obligatiile izvorâte din acest contract fata de noul furnizor." Mai arata reclamanta ca la capitolul IX este stipulat ca "beneficiarul se obliga sa nu utilizeze datele confidentiale personal sau sa le transmita catre terte persoane pentru defalcarea costurilor cu energia termica, în baza citirii repartitoarelor. În situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la aliniatul precedent beneficiarul va fi obligat la plata daunelor suferite de furnizor." Clauza este abuziva întrucât permite comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutarii contractului, fara a prevedea existenta compensatiilor în suma echivalenta si pentru consumator în cazul neexecutarii contractului de catre comerciant. La cap. XII nu sunt specificate urmarile în cazul rezilierii contractului de catre furnizor. În drept, se invoca art. 12-15 din Legea 193/2000. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine cele ce urmeaza: Prin contractul de vânzare cumparare tipizat depus la dosar(fila6), pârâta a prevazut urmatoarele clauze: Cap. IX: Al. 2: "Beneficiarul îsi exprima pentru înlocuirea furnizorului, la dorinta acestuia din urma, caz în care noul furnizor va prelua drepturile si obligatiile furnizorului anterior, în totalitate sau în parte, iar beneficiarul va executa obligatiile izvorâte din acest contract fata de noul furnizor." Al. 4 si 5 : "beneficiarul se obliga sa nu utilizeze datele confidentiale personal sau sa le transmita catre terte persoane pentru defalcarea costurilor cu energia termica, în baza citirii repartitoarelor. În situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la aliniatul precedent beneficiarul va fi obligat la plata daunelor suferite de furnizor." Cap.XII: "în cazul în care beneficiarul denunta unilateral contractul, va fi obligat la plata integrala catre furnizor a echipamentelor montate si a serviciilor efectuate, precum si la plata daunelor constând în contravaloarea serviciilor datorate pentru perioada ramasa din derularea contractului." Sunt considerate clauze abuzive, potrivit anexei la Legea 193/2000, urmatoarele: a) dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia; b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala sa ia cunostinta la data semnarii contractului; e) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu; r) permit comerciantului obtinerea unor sume de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii contractului de catre comerciant. Astfel, clauza de la cap.IX al.2 permite pârâtului sa modifice unilateral clauzele privind caracteristice produselor si serviciilor, de vreme ce se prevede posibilitatea de a schimba furnizorul, doar la dorinta sa, fara a se specifica în contract calitatea, caracteristicile serviciilor pe care acest nou furnizor trebuie sa le îndeplineasca, prejudiciind astfel cumparatorul, care se obliga sa execute partea sa din contract fara garantia unei contraprestatii dorite si corespunzatoare. De asemenea, celelalte clauze mentionate mai sus sunt abuzive raportat la punctul r din anexa, deoarece prevad sanctiuni contractuale doar în sarcina beneficiarului, nu si comerciantului. Pentru aceste motive, instanta va admite actiunea, va constata caracterul abuziv al clauzelor, va aplica în baza art. 12 si urm. din Legea 19372000 o sanctiune cu amenda corespunzator gravitatii faptei contraventionale si va dispune modificarea clauzelor abuzive pentru a fi conforme cu dispozitiile Legii 193/2000. Astfel, pârâta va stipula conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca noul furnizor, în caz de schimbare a acestuia, precum si acordul beneficiarului la aceasta operatiune si va prevedea sanctiuni pentru neexecutarea propriilor obligatii, precum si în cazul în care denunta unilateral contractul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu